ÚvodKontakty

Kontakty

VIPERA, s.r.o.

Tatranská 10/3110

01008 Žilina

 

E-mail:

viperasro@gmail.com


www: www.vipera.sk

IČO: 45916641
IČ DPH: SK2023133860
DIČ: 2023133860

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka 53736/L

Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s.
Číslo účtu: 2626859166/1100
IBAN: SK37 1100 0000 0026 2685 9166
SWIFT: TATRSKBX                                Fakturačné údaje                                                                     Kontaktné údaje

                                                                                     
 
 
 
 
 

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 041/ 7632 130
fax č.: 041/ 7632 139
e-mail: za@soi.sk
mapa